Islak Kent


Sanatçı bu serisinde, dünya metropolü olma arzusuyla şekillendirilen İstanbul’un hızlı dönüşüm ve değişimini, 19. yüzyıldan kalma “yavaş” bir fotoğraf üretim tekniğini kullanarak, eleştiriyor. Kentsel dönüşüm ve “soylulaştırma” (gentrification) projelerinin sunduğu yeni yapı ve yerleşim alanlarını içerdiği tüm çelişkileriyle konu eden sanatçı, bu olgunun toplumun çöküşünde ve bireylerdeki psikolojik semptomların belirişinde nasıl meydana geldiğini, deşifre etmeye çalışmakta.

Sanatçı doğal, organik ve kendiliğinden oluşmuş olan yerine, legal işgaller sonrası yükselen ve yeni vaatlerle pazarlanan ve korunaklı, elit ve lüks yapıların sunumuyla gelişen yeni ilişki ve sorun ağlarını tespit etme ve sunma adına plaza, avm ve kentsel dönüşüm bölgelerinde defalarca kez “arazi” çalışmaları gerçekleştirdi.

İşte bu yeni ve hayali bir “mutlu yaşam” vaadiyle pazarlanan yapay ve mekanik yaşam biçimleri, sanatçının fotoğraflarına yaptığı çeşitli manipülatif müdahalelerle “Islak Kent”i oluşturmaktadır. Böylece “Islak Kent”, kentsel dönüşümle tekelleşen siyaset, kültür ve sosyolojik yapılar ağında sıkışan bireyin, psikolojik çöküşünü ve toplumsal minvalde yaşadıklarını/yaşananları seyircinin belleğine yerleştirmeyi amaçlıyor.

Şen, fotoğraflarının kimya ile şekillenen üretim süreci içinde tekrarlandığında bir daha yeniden oluşturulamaz imajlar kurgularken; uyguladığı teknikler arayıcılığıyla seyircisiyle akışkanlığın, eriyip yok oluşun ve yeniden varoluşun psikolojisini paylaşarak, onları dönüşümün ezici etkileriyle yüzleştirmeyi planlıyor. Böylece sanatçı Fenton’un “Ölüm Vadisi” fotoğrafındaki sessiz savaş metaforu ile buhran ikonası “Göçmen Ana”nın depresyonunu ıslak zeminde buluşturuyor.